top of page
  • תמונת הסופר/תמורד שטרן

דוח מלא להורדה: ההון האנושי בהייטק הישראלי 2023, רשות החדשנות


דוח ההייטק 2023

מתוך הדוח: ״אחרי שנתיים של גאות שהתחילו במהלך 2020, ההייטק הישראלי נכנס מאמצע 2022 לתקופה של האטה, וברבעון הראשון של שנת 2023 אף ניכרים סימנים של החרפת המגמה השלילית. הממצאים העיקריים בדוח ההון האנושי של ההייטק בישראל:


* הסתיימה תקופת השיא בהייטק הישראלי: ירידה משמעותית בקצב הצמיחה השנתי בהייטק – בשנת 2022 גדל מספר העובדים בהייטק ב-7.4%, בהשוואה ל-12% ב-2021. אך על פניו, ירידה זו נראית כמו חזרה לצמיחה הממוצעת בשנים האחרונות (8%).


* כניסה להאטה במחצית השנייה של 2022: קצב הצמיחה ירד בעקביות לאורך השנה. במחצית השנייה צמח מספר העובדים בהייטק בכ-1.3%, שיעור נמוך בהשוואה לשנים האחרונות, כאשר ברבעון האחרון ירד מספר עובדי ההייטק והצטמצם ב-0.2%.


* ההאטה הייתה רוחבית בין הסקטורים: בכל הסקטורים חלה ירידה חדה בשיעור הצמיחה במחצית השנייה. ברמה השנתית, סקטור ה-Agrifood-tech and Cleantech בלט לטובה. למרות שאינו מוטה תוכנה בהשוואה לרוב הסקטורים המובילים בהייטק הישראלי, הוא מוקם שני בקצב הצמיחה השנתי זו השנה השנייה ברציפות.


* חברות רב-לאומיות שמרו על יציבות, לעומת ירידה בחברות המקומיות: ההאטה אומנם רוחבית, אבל ניכר הבדל בין חברות מקומיות לרב-לאומיות. החברות הרב-לאומיות הציגו שיעורי גידול רבעוניים של 1%-3%. לעומתן, שיעור הצמיחה הרבעוני של החברות המקומיות צנח מ-4% ברבעון הראשון - לנתון שלילי של 0.7%- ברבעון הרביעי. החברות הרב-לאומיות גם פיטרו פחות עובדים - 2% מכלל העובדים לעומת 4.9% בחברות המקומיות.״


Comments


bottom of page