top of page
  • תמונת הסופר/תמורד שטרן

דו״ח מלא להורדה: דו״ח ההייטק השנתי 2024, רשות החדשנות (דוח מצב ההייטק)

הדוח החדש ששוחרר הבוקר (4.6.24) משקף את תמונת המצב של ההייטק הישראלי לשנת 2024, ומקריאת הדוח לא ניתן לפספס את חשיבותו הרבה של ההייטק לכלכלה הישראלית.

דוח מצב ההייטק הישראלי 2024

Photo by Shai Pal on Unsplash


מהנתונים שנאספו עולה תמונה מורכבת - מצד אחד, הנתונים המאקרו-כלכליים המשקפים את תרומת ענף ההייטק לכלכלה הישראלית המשיכו לעלות גם בשנת 2023. מצד שני, בשורה של מדדים נצפתה ירידה. בשנים 2018-2023 ההייטק היה אחראי במצטבר ליותר מ40% מהצמיחה בתוצר הישראלי, נתון בלתי נתפס שמלמד עד כמה הצמיחה של כלכלת ישראל תלויה בהצלחת ההייטק ובחוזקו.


בתעשיית ההייטק פועלות כ-9,000 חברות בישראל ומהן למעלה מ-500 מרכזים של חברות רב-לאומיות. כמעט 400 אלף איש עובדים בתעשייה הזו.


Comments


bottom of page