top of page
  • תמונת הסופר/תמורד שטרן

דו''ח מלא להורדה: מיקרוסופט - איראן מאיצה את מבצעי ההשפעה שלה, לוחמה פסיכולוגית, בישראל


מיקרוסופט משחררת את הדוח המלא שחושף ומציג את מהלכי הלוחמה הפסיכולוגית שמנהלת איראן מול ישראל.


דוח לוחמה פסיכולוגית ומבצעי השפעה


עיקרי הדו"ח:


1. קבוצות תקיפה סייבריות מטעם משמרות המהפכה האיראניים פועלות כבר שנים נגד יעדים רבים בעולם ובעיקר מול ישראל.


2. מאז המלחמה רואים בבירור עליה של עשרות אחוזים בהיקף הפעילות - האיראנים מסיטים תשומות מיעדים אחרים לישראל.


3. מ23% לפני המלחמה ל43% מסך המשאבים של קבוצות התקיפה האיראניות מופנים כעת לישראל (זוהי עליה על חשבון משאבים שהופנו בעבר לאיזור האמירויות, סעודיה ואירופה).


4. מעבר למתקפות ה"רגילות" של השבתת שירותים, גניבת מידע ושיבושים - יש יותר ויותר מבצעי השפעה.


5. מבצעי השפעה הינם ליבוי של נושאים בעלי פוטנציאל לאי סדר חברתי לטובת סדיקת החברה מבפנים - "דיסטביליזציה באמצעות פולריזציה" - כל סוגיה בלי הסכמה חברתית בעלת פוטנציאל למבצע כזה לטובת יצירת פולריזציה.


6. דוגמאות למבצעי השפעה: פעילות להדחה של ראש הממשלה המכהן, תקיעת טריז בין ישראל לבעלות בריתה, חוק הגיוס, סוגיית האחריות על ה7 באוק' ועוד.


7. בנוסף, ישנה פעילות לטובת השגת יכולות צבאיות סייבריות נגד מטרות תשתית בישראל - מבצעי "כפתור אדום" בעת פקודה להפלת תשתיות מים, חשמל, תחבורה וכו'.


לעיון בדו"ח המלא:

Comentarios


bottom of page