top of page
  • תמונת הסופר/תמורד שטרן

להורדה: דוח מצב ההייטק של רשות החדשנות 2023

עודכן: 28 ביוני 2023


דוח מצב ההייטק

דוח מצב ההייטק של רשות החדשנות 2023 - זמין לכם עכשיו לעיון מלא.


עיקרי הממצאים בדוח:

  • ההיי-טק הפך בעשור האחרון לענף עם התוצר הגדול והצומח ביותר במשק, האחראי לחלק הגדול ביותר בייצוא מישראל, עם הצמיחה המהירה ביותר במספר העובדות והעובדים בו ועם העלייה המהירה ביותר בקצב עליית השכר.

  • 91% מהמו״פ בישראל מבוצע על ידי המגזר הפרטי. וזה השיעור הגבוה ביותר במדינות ה -OECD. בישראל נרשם השיעור הנמוך ביותר של החלק של הממשלה במימון מו״פ מבין מדינות ה-OECD – רק 9% מההוצאה הלאומית למו״פ ממומנים על ידי הממשלה.

  • לפי נתוני ה-OECD, ישראל היא המדינה היחידה מבין מדינות הארגון שבה גורמים מחוץ למדינה מממנים יותר מ-50% מהמו״פ שמבוצע במגזר הפרטי. משקל המשקיעים הזרים בהון סיכון הישראלי בשנים 2022-2021 הוא לפחות כ-75%-80%.

  • 40% מחברות הסטרטאפ החדשניות הן בתחומי תוכנה ארגונית, פינטק וסייבר. רוב ההשקעות וההתמחות של ה-VC הן עדיין בתחומי תוכנה.

לקריאת הדוח המלא: https://innovationisrael.org.il/magazins/6674

Comments


bottom of page