top of page
  • תמונת הסופר/תמורד שטרן

מחקר: 70% מהסטודנטים בישראל משתמשים ב-ChatGPT לצורך לימודי


אקדמיה ו ChatGPT

סקר חדש של מהפקולטה לטכנולוגיות למידה ב-HIT, המכון הטכנולוגי חולון, מצא כי 70% מהסטודנטים משתמשים בבינה מלאכותית במהלך הלמידה, כאשר במקום הראשון נמצא ChatGPT, ובפער גדול.


השימושים המובילים הם:

  • הסבר על תכני למידה לא ברורים או חיפוש אחר חומר לימודי (80%)

  • הכנת תרגילים או עבודות (70%)

  • סיכום תכני למידה (60%)


למרות השימוש, הסטודנטים מודעים למגבלות יישומי AI ב:

  • הנצחת טעויות (75%)

  • בפגיעה בפרטיות (55%)


כ-50% מהסטודנטים דיווחו כי הם מתמודדים עם דילמות אתיות לגבי השימוש בכלי AI במידה מסוימת עד רבה מאד.


Comments


bottom of page