top of page
  • מורד שטרן

ראיון ב- Forbes: המהפיכה הדיגיטלית ופוטנציאל הנטוורקינג הגלום בה

״קשרים לא נופילם עלינו מהשמיים. הם תוצאה של עבודה קשה ומתמשכת״. לפני כמה שנים טובות התראיינתי לפורבס ישראל על יצירת קשרים, והיכולת של כל אחד מאיתנו לשלוח יד ולהגיע לכל אחד בעולם.


על הזהות הדיגיטלית שלנו, המיתוג האישי-מקצועי והקהילות ואפילו יאיר לפיד, קראו כאן:

מורד שטרן פורבס

bottom of page