top of page
ספר על מיתוג אישי

קוראים ממליצים

מרגש בכל פעם מחדש לקבל פידבקים טובים על הספר ״שובר שוויון על כוחם של רשתות הקשרים, הקהילות והמיתוג האישי" ועל כמה שהוא תרם לקוראים אותו. הנה מקבץ מתעדכן של חלק מההמלצות השונות ברשת

ביקורת ספר שובר שוויון
ביקורת ספר שובר שוויון
ביקורת ספר שובר שוויון
ביקורת ספר שובר שוויון
ביקורת ספר שובר שוויון
ביקורת ספר שובר שוויון
ביקורת ספר שובר שוויון
המלצת קריאה שובר שיוויון
המלצת קריאה שובר שיוויון
המלצת קריאה שובר שיוויון
המלצת קריאה שובר שיוויון
המלצת קריאה מורד שטרן
המלצת קריאה מורד שטרן
המלצת קריאה מורד שטרן
ספר מיתוג אישי
המלצת קריאה שובר שיוויון
המלצת קריאה מורד שטרן
המלצת קריאה מורד שטרן
המלצת קריאה מורד שטרן
המלצת קריאה מורד שטרן
המלצת קריאה מורד שטרן
איך בונים קהילות
המלצת קריאה מורד שטרן
המלצת קריאה מורד שטרן

קוראים מסביב לעולם...

הספר שובר שוויון

ניו יורק, ארה״ב

מורד שטרן

דאבלין, אירלנד

מורד שטרן
הספר שובר שוויון

מאיירהופן, אוסטריה

מורד שטרן

אוסטין, ארה״ב

מורד שטרן

פריז, צרפת

שובר שוויון מורד שטרן

שדה התעופה, ברלין

מיתוג אישי ספר

לוקסמבורג

בדרך לחו״ל...

מיתוג אישי ספר

שדה התעופה, וורשה

מיתוג אישי ספר

ג׳נבה, שוויץ

מיתוג אישי ספר

תאילנד

bottom of page