top of page
  • תמונת הסופר/תמורד שטרן

דו״ח מלא: כלכלת ישראל - נתיבים לשגשוג ולהאצת הצמיחה, 2023

דו״ח חדש של מקינזי חושף נתונים מרתקים על הכלכלה הישראלית.


הנה 3 מהם - ונראה שיש לנו הרבה עבודה והרבה מקום להשתפר...


  1. הפריון של ישראל נמוך בכ-40% מהממוצע של המחצית העליונה של כלכלות ה-OECD. התפוקה לעובד נמוכה יותר בכל המגזרים, כולל בהייטק.

  2. כלכלת ישראל צריכה להיות תחרותית ודינמית יותר. דירוגים עולמיים מצביעים על כך שהסביבה העסקית מלאת רגולציה, הדיגיטציה נמצאת בפיגור, גם במגזר הציבורי וגם בפרטי.

  3. ישראל תצטרך לסגור את פער ההון האנושי שלה. ציוני המבחנים בבית הספר מושפעים לרעה מהביצועים בקרב המיעוטים בישראל. הצעדים לשיפור הפריון יצטרכו להתמקד בשיפור האיכות והשוויון של מערכת החינוך בישראל, לצד העלאת רמות מיומנויות מבוגרים והשכלה מתמשכת.


לקריאת הדו״ח המלא - לחצו פה

Yorumlar


bottom of page