top of page
  • מורד שטרן

פודקאסט: איך ליצור קשרים מעמדה של נחיתות?ליצור קשרים זה קשה. ליצור קשרים מ-״עמדה של נחיתות״ (המרכאות בכוונה) זה קשה אפילו יותר.


...אז איך עושים את זה?


על בניית ערוצים, עוקבים, קהילות והשפעה - ומינוף שלהם ביצירת קשרים חדשים. האזינו לפרק הפודקאסט הזה שאני אני מדבר בדיוק על זה. מקווה שתהנו:


bottom of page