top of page

שובר שוויון 
על כוחם של רשתות הקשרים, הקהילות והמיתוג האישי

book3.png

ויש גם סדנה מעשית! פה תוכלו לקרוא עליה יותר

מה חשבו הקוראים של הספר? הנה הביקורות